ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดได้ว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพก็ไม่ผิดนัก ใครหลายคนโดยเฉพาะในบ้านเรามีความใฝ่ฝันจะไปเยือนดินแดนแห่งเสรีภาพนี้สักครั้งหนึ่ง อยากจะไปเห็นความคิดความอ่าน การดำเนินชีวิตว่า ดินแดนแห่งเสรีภาพนั้นจะเป็นอย่างไร ว่าแต่เรารู้หรือไม่ว่า ทำไมประเทศอเมริกาจึงถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งเสรีภาพ

ทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้

คำว่า เสรีภาพ เราจะเข้าใจว่า เราสามารถทำอะไรก็ได้หากอยู่บ้านเราแน่นอนว่าคำว่า ทำอะไรก็ได้มันก็ถูกจำกัดไว้ด้วยเรื่องอื่นๆ มากมายนอกจากกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เห็นเลยในประเทศอเมริกา ไม่แปลกเรามักจะเห็นอะไรสร้างสรรค์แบบสุดขั้วไปจนถึงห่ามจนน่ากลัวเยอะมากตามคลิป ตามข่าว คำว่า ทุกคนมีเสรีภาพในการทำอะไรก็ได้ มีความหมายตามนั้นจริง บนพื้นฐานว่าเรื่องเหล่านั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมาย

ทุกคนเคารพกฎหมาย

การมีเสรีภาพของทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จริง แต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายข้อนี้สำคัญมาก เชื่อไหมว่าคนอเมริกันเคารพกฎหมายมากกว่าบ้านเราเยอะมาก ส่วนหนึ่งต้องยอมรับความพร้อมของทีมงานบังคับใช้กฎหมายด้วย เมื่อการบังคับใช้กฎหมายดี ทุกคนก็จะรู้สึกไปทางเดียวกันว่า หากเราทำตามกฎหมายเราก็จะมีเสรีภาพเต็มที่เนื่องจากมีกฎหมาย กับ ผู้บังคับกฎหมายคุ้มครองอยู่

ทุกคนเชื่อในความแตกต่าง

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนกว้างใหญ่มาก แต่ละรัฐ แยกย่อยเป็นมลรัฐ เป็นเมืองซ้อนทับไปอีกมากมาย ตามหน้าประวัติศาสตร์ ประเทศนี้มีความหลากหลายเชื้อชาติมากทั้งชนเผ่าดั้งเดิม การอพยพย้ายถิ่น เป็นต้น จึงทำให้ประเทศนี้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์เยอะ ต่อเนื่องมาถึงความแตกต่างทางด้านความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันบนความแตกต่างเหล่านี้ พวกเค้าเชื่อว่าคนเราแตกต่างกันได้ ความแตกต่างไม่ใช่เรื่องแปลก ไม่ใช่เรื่องผิด ยอมรับกันได้ เมื่อยอมรับความแตกต่างกันได้เสรีภาพของทุกคนมันก็เกิด

ทุกคนถูกปลูกฝังแนวคิด

ดินแดนแห่งเสรีภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่นิสัยของชนชาวอเมริกันเท่านั้น เรื่องนี้ถูกปลูกฝังเข้าไปในดีเอ็นเอ ตั้งแต่การเลี้ยงดูเลยทีเดียว เด็กชาวอเมริกันจะได้รับสิทธิ เสรีภาพ อย่างเต็มที่จากพ่อแม่ พวกเค้ามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้หากพ่อแม่เห็นสมควร จนกระทั่งโตพวกเค้าก็สามารถออกไปมีชีวิตตามเสรีภาพ ตามความฝัน ความต้องการของตัวเองได้เลย จากนั้นก็ตั้งครอบครัว วนลูปไปเรื่อย เมื่อถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ทำให้คนอเมริการักเสรีภาพบนพื้นฐานของกฎหมายมากกว่าสิ่งอื่นใด เมื่อทุกคนคิดเรื่องนี้เหมือนกันจึงทำให้ อเมริกา กลายเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพในที่สุด