จะเกิดอะไรขึ้น หากไม่มีการเลิกทาสในสมัย รัชกาลที่ 5

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของหน้าประวัติศาสตร์ไทย เราขอยกเรื่องการเลิกทาสของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 มาไว้ก่อนเลย เนื่องจากการเลิกทาสถือว่าเป็นการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ความเชื่อ แนวคิด ที่มีมานานฝังรากลึกจนยากจะแก้ แต่ท่านก็สามารถยกเลิกได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งด้วย เรามาลองคิดกลับกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการเลิกทาสในสมัย รัชกาลที่ 5 การสร้างข้ออ้างเพื่อยึดเมืองไทย ตอนนั้นไทยเราอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการโดนยึดประเทศเป็นเมืองขึ้นหนักมาก ฝั่งหนึ่งได้แก่อังกฤษ อีกฝั่งหนึ่งก็ฝรั่งเศส ทั้งสองประเทศต่างต้องการไทยซึ่งถือว่าเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นชัยภูมิตั้งฐานทัพอย่างดีในการรุกรานประเทศอื่นต่อไป ตอนนั้นทั้งสองประเทศยังหาเหตุผลในการเข้ายึดประเทศไม่ได้ หากเข้าหักแบบไม่กลัวก็จะอายสายตาชาวโลก กลับกันหากไทยยังไม่เลิกทาส ทั้งสองประเทศอาจจะใช้ข้ออ้างนี้กล่าวหาว่าไทยเป็นประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อน ประเทศแห่งความรุนแรง ประเทศไม่มีอารยธรรม ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความเท่าเทียมกัน ทำให้ทั้งสองต้องเข้ามาจัดการประเทศเพื่อปลดแอกประชาชนให้เป็นอิสรภาพ การก่อตัวของคลื่นใต้น้ำ ไทยเองการต้านทานกระแสการล่าอาณานิคมของฝั่งยุโรป ใช้การเปิดรับวัฒนธรรมเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่การต่อต้าน การปิดประตูเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ดีเยี่ยม แต่การเปิดประตูเมืองให้ชาวต่างชาติคิดไม่ซื่อบางกลุ่ม […]