ทำไมประเทศอเมริกาจึงเรียกกันว่า ดินแดนแห่งเสรีภาพ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดได้ว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพก็ไม่ผิดนัก ใครหลายคนโดยเฉพาะในบ้านเรามีความใฝ่ฝันจะไปเยือนดินแดนแห่งเสรีภาพนี้สักครั้งหนึ่ง อยากจะไปเห็นความคิดความอ่าน การดำเนินชีวิตว่า ดินแดนแห่งเสรีภาพนั้นจะเป็นอย่างไร ว่าแต่เรารู้หรือไม่ว่า ทำไมประเทศอเมริกาจึงถูกขนานนามว่า ดินแดนแห่งเสรีภาพ ทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้ คำว่า เสรีภาพ เราจะเข้าใจว่า เราสามารถทำอะไรก็ได้หากอยู่บ้านเราแน่นอนว่าคำว่า ทำอะไรก็ได้มันก็ถูกจำกัดไว้ด้วยเรื่องอื่นๆ มากมายนอกจากกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ได้เห็นเลยในประเทศอเมริกา ไม่แปลกเรามักจะเห็นอะไรสร้างสรรค์แบบสุดขั้วไปจนถึงห่ามจนน่ากลัวเยอะมากตามคลิป ตามข่าว คำว่า ทุกคนมีเสรีภาพในการทำอะไรก็ได้ มีความหมายตามนั้นจริง บนพื้นฐานว่าเรื่องเหล่านั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ทุกคนเคารพกฎหมาย การมีเสรีภาพของทุกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จริง แต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายข้อนี้สำคัญมาก เชื่อไหมว่าคนอเมริกันเคารพกฎหมายมากกว่าบ้านเราเยอะมาก ส่วนหนึ่งต้องยอมรับความพร้อมของทีมงานบังคับใช้กฎหมายด้วย เมื่อการบังคับใช้กฎหมายดี ทุกคนก็จะรู้สึกไปทางเดียวกันว่า หากเราทำตามกฎหมายเราก็จะมีเสรีภาพเต็มที่เนื่องจากมีกฎหมาย […]