องค์กรของเราตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ Ohio ใน Cincinnati เมื่อปี 2004 ซึ่งศูนย์เสรีภาพแห่งชาติรถไฟใต้ดินมีภารกิจคือการได้บอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวีรบุรุษและเสรีภาพตั้งแต่ยุคแรกของศูนย์เสรีภาพแห่งชาติรถไฟใต้ดินมาจนถึงในยุคปัจจุบันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและแบบอย่างให้กลับคนรุ่นหลังที่กล้าหาญต่อไป มาถึงวันนี้ศูนย์เสรีภาพแห่งชาติรถไฟใต้ดินมีคนแวะเวียนมาอย่างต่อเนื่องมาก 100,000 คนต่อ 1 ปี ซึ่งทางศูนย์ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์เสรีภาพแห่งชาติรถไฟใต้ดินแห่งนี้เพื่อความสะดวกมากขึ้น อิสรภาพของวีรบุรุษในวันนี้ศูนย์ยังเป็นสถานที่ที่ใช้เจรจาต่อเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน