การหลบหนีของทาส Underground Railroad

Underground Railroad มีความหมายตรงตัวว่ารถไฟใต้ดิน แต่ทว่าเรื่องราวที่จะเล่ากันต่อไปนี้ไม่ได้โฟกัสไปที่รถไฟใต้ดินเลย แต่เป็นเรื่องทาสที่พยายามหลบหนีความโหดร้าย ในอดีตนั้นอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ รวมไปถึงสังคม ที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก อเมริกาเหนือจะเป็นประเทศที่ต่อต้านระบบทาส หรือการเลี้ยงทาส เนื่องมาจากอเมริกาเหนือเป็นประเทศอุตสาหกรรม จริงทำให้ทาสนั้นไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก แต่ในอเมริกาใต้อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นการเกษตรที่ใช้แรงงานจากทาส โดยเฉพาะไร่ฝ้าย ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของอเมริกาใต้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ในอดีตยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใช้มาช่วยมากนัก จะต้องใช้แรงงานคนซะส่วนใหญ่ จึงทำให้อเมริกาใต้ยังคงมีการเลี้ยงทาสอยู่ ชีวิตความเป็นอยู่ของการเป็นทาสนั้นไม่ดีนัก แน่นอนอยู่แล้วว่าคงไม่มีใครต้องการที่จะเป็นทาสถูกรับไร้ อยู่ภายใต้อำนาจของใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน จึงได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่า Underground Railroad ขึ้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ต่อต้านการเลี้ยงทาส ให้ความช่วยเหลือทาสในการหลบหนีจากการถูกใช้แรงงาน โดยมีนาย Issac Hopper ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งรถไฟใต้ดิน ได้สร้างระบบการช่วยเหลือทาสขึ้นมา […]