-บทบาทในการยุติความเป็นทาส

เรียนรู้เพิ่มเติมกับองค์ของเราเพื่อป้องกันการตกเป็นทาสของสมัยใหม่

-รัฐบาลกำหนดบังคับใช้แรงงานนักโทษในเรือนจำ

นักโทษในเรือนจำจะต้องทำงานเพื่อแลกกับการที่จะได้มีที่พักพิง

-สถาบันและอิสสระ

ภารกิจในการช่วยเหลือผู้อพยพและคนกลุ่มน้อยโดยการเพิ่มทางเลือกของงานเพื่อลดการเสี่ยงถูกใช้แรงงานมากกว่าความเป็นจริงและความรุนแรงรวมไปถึงการถูกทารุณ