การสิ้นสุดของยุคเหยียดสีผิว

ในยุคเหยียดสีผิวของประเทศแอฟริกาใต้ สมัยนั้นมีการใช้ระบอบการปกครอง โดยการแบ่งแยกเชื้อชาติในประเทศแอฟริกาใต้เป็นการบังคับจากรัฐบาลของพรรค National Party ในปี ค.ศ. 1948-1994

การแบ่งแยกเชื้อชาติในประเทศแอฟริกาใต้ เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคล่าอาณานิคม แต่การกำหนดให้เป็นนโยบายเกิดจากการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1948 มีการแบ่งแยกพลเมืองในประเทศออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ คนผิวดำ , คนผิวขาว , คนผิวสี และพวกอินเดียแดง โดยแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชนเหล่านี้ จะต้องถูกแบ่งแยกกันออกไปเป็นสัดส่วน รวมทั้งมีการถูกบังคับให้โยกย้ายแตกออกไปเป็นกลุ่มๆ โดยคนผิวดำก็จะถูกกีดกันออกจากความเป็นพลเมือง ประชาชนประมาณ 1 ใน 10 แยกตัวออกไปปกครองตนเอง ซึ่งเรียกว่า Bantustan และมีการแยกตัวออกเป็นรัฐอิสระอีก 4 แห่งด้วยกัน นอกจากจะมีการแบ่งแยกของรัฐบาลแล้ว ยังรวมไปถึงการแบ่งแยกในเรื่องของ การศึกษา , ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งบริการสาธารณะต่างๆ ที่คนผิวดำจะได้รับบริการที่แย่กว่าคนผิวขาวอย่างมากมายนัก

โดยการแบ่งแยกผิวนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างรุนแรง จนประชาชนต้องลุกฮือ ทำการประท้วง และเกิดการต่อต้านติดต่อกันเป็นเวลานาน แน่นอนว่าการประท้วงในครั้งนี้ก็ถูกรัฐบาลสั่งปราบปรามรวมทั้งสั่งขังบรรดาผู้นำของขบวนการต่อต้านการแบ่งแยกผิวนี้เป็นจำนวนหลายคน ยิ่งการต่อต้านขยายวงกว้างออกไปอย่างรุนแรงมากขึ้นไหร่ ฝ่ายปกครองก็ยิ่งตอบโต้ด้วยความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น

การปราบปรามต่อต้านการเหยียดผิวเริ่มเสื่อมถอยในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 จนปี ค.ศ. 1990 ประธานาธิบดี Frederik Willem de Klerk จึงได้เริ่มการเจรจาเพื่อยุติปัญหานี้ จนก่อให้เกิดการเลือกตั้งแบบหลายชนชาติภายใต้ระบบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งมาจาก African National Congress ภายใต้การนำของ Nelson Mandela

ประชาชนชาวแอฟริกาใต้ได้ออกมาเฉลิมฉลอง 20 ปี ในการสิ้นสุดการแบ่งแยกสีผิว ณ กรุงPretoria วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน จัดเป็นวันแห่งเสรีภาพของประเทศแอฟริกาใต้ โดยเป็นวันแห่งเสรีภาพครั้งแรกหลังการจากไปของ ดร. Nelson Mandela อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเขาได้เสียชีวิตลงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

นาย Jacob Zuma ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงอดีตประธานาธิบดี Nelson Mandela ในฐานะที่เขาเป็นผู้ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวบุคคลสำคัญซึ่งสามารถยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ได้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งแยกสีผิวในทางการเมือง ซึ่งหลังปลดแอกได้สำเร็จ ดร. Nelson Mandela ก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ จากการเลือกตั้งอย่างยุติธรรมในวันที่ 27 เมษายน ค.ส. 1994 เพราะฉะนั้นจึงทำให้วันดังกล่าวกลายเป็นวันแห่งเสรีภาพ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศประชาธิปไตยของคนผิวสีอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นมา