เป็นตัวแทนสมาชิกองค์การทางศาสนาและการค้ามนุษย์สำหรับผู้หญิงเวียดนามโดยมีที่พักพิงคอยช่วยเหลือเหยื่อที่ตกเป็นทางหรือเหยื่อที่ถูกค้าทางเพศและคอยติดตามการดำเนินคดีการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้มากที่สุด