ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก มีที่พักพิงสำหรับแคมเปญแรกขององค์กรในกรีซ A21 คอยดูแลช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าทางเพศมนุษย์ คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าถึงองค์กรได้ง่ายมากขึ้น