บุคคลตัวอย่างดีเด่น (วีรบุรุษ) ที่เป็นตัวแทนในการปกป้องและช่วยเหลือประสานงาน การรายงานต่างๆ เรื่องของการถูกกดขี่ข่มเหง การต่อสู้กับความอยุติธรรม เพื่อเสรีภาพของเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกประจำปี 2016

Peter Nguyen Van Hung

Peter Nguyen Van Hung

เป็นตัวแทนสมาชิกองค์การทางศาสนาและการค้ามนุษย์สำหรับผู้หญิงเวียดนามโดยมีที่พักพิงคอยช่วยเหลือเหยื่อที่ตกเป็นทางหรือเหยื่อที่ถูกค้าทางเพศและคอยติดตามการดำเนินคดีการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้มากที่สุด

Sompong Kaeo-s

นาย สมพงษ์ สระแก้ว

เป็นผู้อำนวยการของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาเรื่องศูนย์การจัดหาแรงงาน โดยมีอำนาจในการตรวจสอบการส่งออกสิ้นค้าและอาหารทะเลเพื่อให้แน่ใจในเรื่องการใช้แรงงานทาส

Philip Hyldgaard-s
Philip Hyldgaard

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก มีที่พักพิงสำหรับแคมเปญแรกขององค์กรในกรีซ A21 คอยดูแลช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าทางเพศมนุษย์ คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผ่านโปรแกรมของคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าถึงองค์กรได้ง่ายมากขึ้น