ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการหยุดการเป็นทาส

ร่วมกันเป็นกระบอกเสียง เดือนมกราคม เป็นเดือนทาสแห่งชาติร่วมไปถึงการค้ามนุษย์ ทั่วโลกกำลังมีคนตกเป็นทาสและการค้ามนุษย์มากกว่า 21 ล้านคนทั่วโลก

ในปัจจุบันมนุษย์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพราะทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพและถึงเวลาที่พวกเราต้องเรียกร้องและช่วยกันป้องกันการคุกคามการค้ามนุษย์ให้ได้มากที่สุด พวกเราต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับลูกหลายเพราะสมัยนี้โลกช่างดูโหดร้ายมากขึ้น เพราะมีพวกที่หากินกับความทุกข์ของคนอื่น ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมุ้งเน้นไปเลือกเหยื่อที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง ซึ่งจะมีการใช้กำลังหรือ การข่มขู่เพื่อไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น จับเด็กและผู้หญิงไปใช้แรงงาน ขอทาน ค้าประเวณี ซึ่งคนที่ถูกจับไปกลุ่มนี้จะขาดโอกาสในหลายๆ ด้าน และสิ่งที่สำคัญมากที่สุด คือขาดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล เราจึงต้องช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและจะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆ ประเทศทั่วโลก